अब लागू

डेल्टाको अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी कार्यक्रमहरूले निरन्तर रूपमा (एप्लिकेशन खोल्ने वा बन्द हुने मिति बिना) आवेदनहरू स्वीकार गर्दछ यदि हामीले हाम्रो कार्यक्रममा कोठा जारी राख्छौं।

हामी हाल 2024-2025 विद्यालय वर्ष (सबै प्रवेश बिन्दुहरू) साथै हाम्रो समर 2024 ELL कार्यक्रमका लागि आवेदनहरू स्वीकार गर्दैछौं।

आवेदन शुल्क - अब क्रेडिट कार्ड मार्फत तिर्नुहोस्

अंग्रेजी आवेदन फारम (भर्न सकिने)

अनलाइन आवेदन (True North)

समर अंग्रेजी आवेदन फारम - २०२४

______________________________________________________

आवेदन र भर्ना प्रक्रिया बारे थप जानकारीको लागि यहाँ जानुहोस्:

प्रवेश प्रक्रिया वा इमेल गर्नुहोस् study@GoDelta.ca