Студенттик саякат формалары

Эгерде студент Төмөнкү материктин чегинен тышкары саякатка чыгууну пландаштырса, атүгүл бир күндүк саякат үчүн, студенттер жана/же алардын үйүндө жашаган жери үй-бүлөдө болуу координаторуна кабарлашы керек. Түнкү сапарлар үчүн, анын ичинде үй-бүлөлөрү менен бирге, саякатка чыгууга макулдук баракчалары толтурулуп, алардын ата-энелерине саякатка чыгууга уруксат берилгенге чейин жөнөтүлүшү керек.

Сураныч, формаларды толтурууну жеңилдетүү үчүн мүмкүн болушунча көбүрөөк эскертүүнү суранабыз.

Студенттер өлкөдөн чыгып кеткенде, тийиштүү визалары же саякатка уруксаттары бар экенине кепилдик бериши керек.

Саякатка макулдук каты (Канада чегинде)
Чет өлкөгө саякатка чыккан студенттер үчүн саякат кат (Канададан тышкары)
Жалгыз саякаттаган студенттер үчүн саякат кат (Студент чоңдор менен жолугушуу үчүн жалгыз саякаттоо)