Мектеп календарлары

Төмөнкү документтерди караңыз, алар келерки окуу жылы үчүн сунушталган келүү жана кетүү даталарын, ошондой эле каникулдарды жайгаштырууну камтыйт.

Эсиңизде болсун, студенттер каникулдарды мектеп сессиясы учурунда пландаштырбашы керек. Ошондой эле, студенттер окуу мөөнөтүнүн акыркы күнүнөн кийин үйүндө кала алышпайт.

Мектеп календары жана келүү жана кетүү маалыматы (2024-2025)