Студенттик багыт боюнча жаңы маалымат

Май 9, 2024 Программы

Delta Эл аралык программасынын кызматкерлери күзүндө орто мектепке келген жаңы студенттер үчүн Кетүү алдындагы багыттарды жүргүзүшөт. Төмөнкү шилтемеден графикти караңыз.

Студенттер үчүн камсыздандыруу багытын изилдөө

Кетүү алдындагы/Тиликтүү келүү багыты – 2024-жылдын сентябры

Башталгыч класстын окуучулары маданий колдоо кызматкерлерине же Карен Симондс айымга кайрылса болот ksymonds@GoDelta.ca аларда болушу мүмкүн болгон бардык алдын ала суроолор менен.