រឿងពិសេស

ខិត្តប័ណ្ណថ្មី!

យើងរីករាយក្នុងការចែករំលែកខិត្តប័ណ្ណថ្មីរបស់យើង! ពោរពេញទៅដោយរូបភាពរបស់និស្សិតអន្តរជាតិ Delta និងគ្រួសារម្ចាស់ផ្ទះរបស់ពួកគេ និងលេខកូដ QR និងតំណខ្ពស់ដែលងាយស្រួលប្រើ… អាន​បន្ថែម "

បន្តអាន។