Manyèl Elèv yo

Pou ede w ajiste nan nouvo anviwònman aprantisaj ak lavi w, nou prepare manyèl elèv sa a. Li vini nan plizyè lang epi li gen bonjan enfòmasyon sou sa w ap atann lè w vin nan Delta.

 

Manyèl Lekòl Segondè

Manyèl Elemantè