Kalandriye Lekòl la

Tanpri gade dokiman ki anba yo ki endike dat arive ak depa rekòmande pou pwochen ane eskolè a, ansanm ak plasman jou ferye yo.

Tanpri sonje ke elèv yo pa ta dwe planifye vakans pou lè lekòl la nan sesyon. Epitou, elèv yo pa ka rete lakay yo pi lwen pase dènye jou tèm etid yo.

Kalandriye Lekòl ak Enfòmasyon sou Arive ak Depa (2024-2025)