Pwogram Aktivite

Yo ofri aktivite vizite chak mwa pou elèv lekòl segondè yo. Lè elèv yo rive nan Delta, yo resevwa yon kont imèl distri a ak aksè a yon varyete Google Classrooms kote yo bay elèv yo enfòmasyon sou aktivite sa yo. Elèv yo ka mande Kowòdonatè Entènasyonal yo tou pou plis enfòmasyon sou aktivite yo tou. Aktivite yo enkli ski/snowboard nan Whistler ak/oswa North Shore Mountains, kan lajounen ak aktivite kan avanti deyò, yon vwayaj lajounen nan Victoria, yon jwèt National Hockey League (Vancouver Canucks), yon vwayaj twa swa nan Rocky Mountains ak anpil lòt bagay ankò. ! Tanpri gade lyen ki anba a pou yon echantiyon evènman yo.

Klike la a pou telechaje Kalandriye Aktivite 2023-2024 la