Lekòl

Distri Lekòl Delta a gen 24 lekòl primè, 7 lekòl segondè e prèske 16,000 elèv reprezante ak fyète.

Anplis de sa, Distri a kenbe Delta Community College ak Sant Edikasyon Delta Manor tou. Pou plis enfòmasyon tanpri klike isit la https://deltalearns.ca/dcc oswa tcheke a Bwochi Delta Community College