Prim ak Asosyasyon

Pwogram Elèv Entènasyonal Delta School District fyè dèske li afilye ak òganizasyon/asosyasyon sa yo.

Pwogram Entènasyonal Delta School District fyè tou paske patnè ajan nou yo ak Magazin Vwayaj Etid yo rekonèt yo pou travay nou fè a!