Vin yon Fanmi Akèy

Èske w ap viv nan Delta epi w gen plas nan kè w ak lakay ou?

Lè yon fanmi akèy se yon bèl opòtinite pou pataje kilti ou epi aprann sou lòt kilti an menm tan. Lè w òganize yon elèv, w ap jwe yon wòl enpòtan tou nan eksperyans ki pi enpòtan yo te genyen nan lavi yo jiskaprezan!

Nou apresye anpil ak respekte kontribisyon fanmi nou yo fè e nou kontan pou ofri fanmi akèy yo yon nivo sipò eksepsyonèl tou de nan abòde nouvo fanmi yo, ansanm ak sipò fanmi akèy yo pandan y ap resevwa elèv yo.

Elèv yo soti nan yon varyete de peyi nan pwovens Lazi, Ewòp, Santral ak Amerik di Sid ak Lafrik. Elèv entènasyonal Delta yo reprezante 35 peyi diferan.

Pou plis enfòmasyon sou vin yon fanmi akèy tanpri vizite sit entènèt Pwogram Entènasyonal Homestay nou an Sit wèb Delta International Programs Homestay oswa voye yon imel homestay@GoDelta.ca

Enfòmasyon jeneral

Longè Plasman: Tout ane, kout tèm, ete
Laj Elèv: Elemantè, Segondè, Adilt
Frè Homestay: $1100 pa mwa apati septanm 2023
Dat arive: konsomasyon kontinyèl

Kòm youn nan objektif pwogram yo se akizisyon angle ak imèsyon, se yon atant pou vizite elèv etranje yo pral pale angle nan kay la pou bay yon anviwònman imèsyon.

KONTAKNIMEWO TELEFÒNADRÈS EMAIL
Manadjè Brent Gibson Homestay ak Plasman Pwogram Ete604-952-5075bgibson@GoDelta.ca
Teri Gallant (Ladner)604-952-5399tgallant@GoDelta.ca
Tania Hope (Tsawwassen)604 952 5385 hope@GoDelta.ca
Michele Ramsden (Seaquam Segondè, Burnsview Segondè ak Delview Segondè)604 952 5352mramsden@GoDelta.ca
Brizeida Hall (Segondè North Delta ak Segondè Sands)604 952 5396bhall@GoDelta.ca

Pwosesis aplikasyon

Etap 1 - Kontakte nou

Kontakte Kowòdonatè Homestay pou zòn ou an, Manadjè Homestay nou an oswa voye yon imèl ba nou nan homestay@GoDelta.ca. Nou ka reponn nenpòt kesyon inisyal ou ta ka genyen epi esplike responsablite ak rekonpans pou w se yon fanmi ki rete lakay ou.

Etap 2 - Ranpli yon Fòm Aplikasyon

ranpli Aplikasyon ak Kontra pou Fanmi Akèy pou Fanmi Akèy yo epi tcheke/imel li bay koòdonatè familyal nan zòn ou an, manadjè familyal nou an oswa homestay@GoDelta.ca.

Ou kapab tou depoze li an pèsòn nan biwo nou an.

Distri Lekòl Delta
Pwogram etidyan entènasyonal yo
4585 Harvest Drive
Delta, BC V4K 5B4

 

Etap 3 - Vizit lakay ou

Yon fwa revize, koòdonatè hometay ou a ap kontakte ou si gen nenpòt enfòmasyon ki bezwen klarifye epi li pral kontakte ou pou fè aranjman pou yon vizit lakay ou kote nou pral revize enstalasyon ki disponib pou elèv yo epi pale an plis detay sou pwogram nan ak atant. Sa a se yon chans tou pou ou menm ak fanmi ou poze nou kesyon sou pwogram nan tou.

Apre vizit lakay ou, yo pral mande w pou voye kèk foto lakay ou pou pataje ak elèv yo anvan yo rive lè yo mete yo avèk ou.

Etap 4 - Tcheke dosye kriminèl

Yon fwa ke aplikasyon w lan apwouve epi w pare pou kòmanse hosting, w ap oblije ranpli yon chèk dosye kriminèl pou tout adilt ki gen 19 an oswa plis k ap viv lakay ou. Gen plizyè fason ke sa ka fè. Opsyon yo ap ba w pa koòdonatè fanmi w la.

Etap 5 - Akeyi yon Elèv

Kowòdonatè kay ou a ap an kontak epi li pral dekri pwofil yon elèv yo santi yo ap bon pou lakay ou. Yon fwa konfime, nou ankouraje w rete an kontak ak elèv la ak fanmi yo epi fè omwen yon apèl Zoom/Ekip/Skype anvan yo rive.

Nou bay ou sipò kontinyèl davans elèv ou yo rive ak pandan sejou yo. Anplis bilten mansyèl nou an ak sesyon Zoom nou fè pou sipòte fanmi ki rete lakay yo, tanpri kontakte kowòdonatè w la si nenpòt kesyon oswa pwoblèm parèt.