Lekòl Segondè Burnsview

8-12 Angle, 8-12 Franse Immersion
Popilasyon: 800
Popilasyon Entènasyonal: 65

Orè: Klas 8 & 9, lineyè. Klas 10, melanje oswa ibrid. Klas 11-12, Semès.

Direktè: Mesye Aaron Akune
Adrès lekòl la: 7658 112 Street, Delta, BC, V4C 4V8
Telefòn: 604-594-0491

Gid pwogram kou BU

Sit wèb Lekòl la

Jwenn Esplikasyon

Burnsview se yon pi piti lekòl segondè ki ofri Immersion Anglè ak Fransè epi li sitiye nan kominote North Delta. Burnsview fyè dèske li kenbe estanda akademik ki wo yo ak bonjan reyalizasyon elèv nou yo demontre. Malgre ke yon lekòl ki pi piti, Burnsview kenbe yon pakèt opsyon pou elèv ki soti nan syans yo rive nan Robotics ak nan klas Arts ak Aplike Applied Skills. Burnsview gen gwoup lidèchip elèv trè aktif ak yon gran varyete klib ak ekip espò. Burnsview kontinye konsantre sou objektif koneksyon ak devlopman elèv ki kontwole tèt yo e ki angaje nan domèn akademik.

Jim Hope
Vis distri – Direktè – Sipò pou elèv lekòl segondè nan Burnsview

Nimewo telefòn: 604 952 5332
Telefòn selilè: 604 763 4406

_____________________

Tyler Garrard
Kowòdonatè Etidyan Entènasyonal

Nimewo telefòn: 604 594

 

_____________________

Michele Ramsden
Homestay Coordinator 

Nimewo telefòn: 604 952 5352
Telefòn selilè: 604 329 0373

 

 

LEKÒL SEKONDI 

Lekòl Segondè Delta Lekòl Segondè Delview

Lekòl Segondè North Delta Lekòl Segondè Sands

Lekòl Segondè Seaquam Lekòl Segondè South Delta