Istwa Anons Spesyal

Pwogram Entènasyonal Delta School District yo nonmen finalis pou 5yèm ane konsekitif

Pwogram Entènasyonal Delta School District te nominasyon ankò (pou senkyèm ane) pou yon Prim StudyTravel pou Komisyon Konsèy/Distri Lekòl Segondè Kanadyen. Mèsi paske w rekonèt… Read More »

Kontinye lekti